De basis van payrolling

Payrolling via About is gebaseerd op uitzendwetgeving en de CAO voor uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Daardoor kunnen werknemers meer flexibel werken als zij op de loonlijst van About staan dan indien zij bij u zelf op de loonlijst staan. Bij payrolling geldt dezelfde regelgeving als omschreven in de CAO voor Uitzendkrachten en het fasensysteem:

Fasensysteem ABU-CAO

Fase A   78 gewerkte weken binnen een tijdvak, waarbij het einde van de opdracht einde van de uitzendovereenkomst betekent;

Fase B   maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van 4 jaar (vervolg op fase A), waarbij het contract alleen kan worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn;

Fase C   contract voor onbepaalde tijd met About.

Contact