FAQ

 • Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van uw bank- of girorekening of de wijze waarop uw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met de Administratie van About op door een e-mailbericht te sturen naar admin@payrolling.nl.

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Als u een nieuwe baan krijgt via een ander uitzendbureau of bij een andere werkgever dan wordt de pensioenopbouw via About stopgezet. U kunt de rechten die u hebt opgebouwd dan door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Gaat u via een andere uitzendorganisatie werken, dan moet u het statusoverzicht dat u van About heeft gekregen toesturen aan de nieuwe uitzend- of payrollorganisatie. Meer informatie kunt u lezen op www.stippensioen.nl.

 • Waar vind ik meer informatie over het opbouwen van pensioen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Meer uitgebreide informatie over de pensioenregeling voor uitzendkrachten vindt u op www.stippensioen.nl.

 • Hoe werkt het met pensioen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. U wordt verplicht deelnemer als u 21 jaar of ouder bent en bij ons “in 26 weken” werk hebt verricht. Indien u reeds bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij uw deelnemerschap voortzetten. U dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat u van de uitzendorganisatie heeft gekregen toe te sturen. About betaalt een deel van de pensioenpremie, u betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op uw loon ingehouden.