FAQ

 • Wat is het telefoonnummer van Refit?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Het telefoonnummer van Refit is +31-88-3365555. Op werkdagen is Refit bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.

 • Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • De arbodienst verstrekt geen medische gegevens zonder dat met u te hebben overlegd. Privacygevoelige gegevens worden zorgvuldig behandeld.

 • Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Als u ziek bent, moet u alles in het werk stellen om weer gezond te worden. Zodat u snel weer uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet in de weg staan.

 • Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Ik ben beter! Wat moet ik doen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Zodra u beter bent, moet u dit direct doorgeven aan uw begeleider bij Refit op +31-88-3365555. Dit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent. Ook moet u zich direct beter melden bij de intermediair via wie u werkt of bij About Payrolling op +31(0)346 557092. U mag daarna direct weer aan het werk of op zoek naar een andere baan en heeft daarvoor vooraf geen toestemming nodig.

 • Wat moet ik doen als ik tijdens mijn ziekte naar het buitenland wil?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Als u tijdens uw ziekte naar het buitenland wilt, dan moet Refit in overleg met About daar toestemming voor geven. Het verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij uw begeleider binnen Refit worden gedaan. Meer informatie hierover kunt u krijgen door te bellen naar nummer +31-88-3365555.

 • Wat moet ik doen als ik ziek word in het buitenland?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Bent u op vakantie en wordt u ziek, dan gelden dezelfde procedures en regels als bij ziek worden in Nederland. U meldt zich dan dus ziek bij de organisatie waarvoor u werkt en daarnaast bij uw intermediair of About Payrolling. Daarnaast laat u zich meteen onder medisch toezicht stellen. Bij thuiskomst in Nederland meldt u zich meteen bij uw begeleider van Refit. Dit kan op nummer +31-88-3365555 . Alle medische informatie over uw arbeidsongeschiktheid moet u bewaren en geven als daar om wordt gevraagd.

 • Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Een begeleider van Refit (een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent) zal contact met u zoeken. Door u thuis te bezoeken of telefonisch contact met u te zoeken. Ook moet u beschikbaar zijn voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U kunt hier een oproep voor verwachten. U bent verplicht tot 19.00 uur thuis te blijven om bezoek te ontvangen en/of telefonisch bereikbaar te zijn.
  Verblijft u op een ander adres, dan moet u dit direct telefonisch aan de begeleider melden. Dit kan op nummer +31-88-3365555. Alleen in overleg met de uw begeleider kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten.

 • Wat is Refit?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Refit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent.

 • Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Het is uw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. About draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op uw loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/Belastingdienst. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl/.

 • Ontvang ik loon als ik ziek ben?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • U moet zich dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar u werkt (of zou gaan werken). Ook moet u zich ziekmelden bij uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.
  Wordt u tijdens uw werk ziek en kunt u daarom niet meer werken, dan moet u dit direct doorgeven aan uw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin u werkt. Daarnaast meldt u dit aan uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.

  U moet zich persoonlijk ziekmelden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.

 • Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van uw bank- of girorekening of de wijze waarop uw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met de Administratie van About op door een e-mailbericht te sturen naar admin@payrolling.nl.