Payrolling

Payrollen interessant voor elke organisatie.

Na aanmelden nieuwe medewerker gaat het vanzelf

Nadat u een medewerker heeft aangenomen meldt u deze bij About aan. Zij verzorgt dan de vereiste administratieve handelingen zoals het maken van een arbeidsovereenkomst, het vormen van het personeelsdossier, het afdragen van wettelijke premies, enz. Wekelijks geeft uw medewerker zijn daadwerkelijk gewerkte uren door aan About. Op basis daarvan verloont About de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast uurtarief tegen het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. About is verantwoordelijk voor doorbetaling en begeleiding in het geval van ziekte.

Flexibiliteit in contractsvormen

U heeft meer flexibiliteit in contractvormen omdat wij de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) toepassen. Hierdoor heeft u geen verplichting tot een vast dienstverband na drie contracten en heeft u de mogelijkheid de proeftijd te verlengen.

Het is u veel waard dat uw medewerkers met plezier werken. About laat de personeelsadministratie en verloning vlekkeloos verlopen en draagt daar zo zeker aan bij.