De politiek maakt het leven van de uitzendondernemer er niet gemakkelijker op. Patrick Hustinx (Professionals in Flex) en Dustin Rameau (About Payrolling) zetten zich samen in om de zorgen hierover weg te nemen. “Wat er ook gebeurt in Den Haag, wij hebben de expertise in huis om te zorgen dat ‘onze’ intermediairs ook na 2020 blijven voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.”

‘Kom op, Den Haag, no flex nog glory!’, zo roept Hustinx de politiek op in zijn recent gepubliceerde blog.
http://professionalsinflex.nl/column-no-flex-no-glory/
Hustinx hekelt de anti-flex sentimenten en breekt een lans voor goedgereguleerde flexibele arbeid. “Ik ben er trots op dat ik al ruim 15 jaar mag werken in de mooiste sector van Nederland en ik ben er ook trots op dat ik als adviseur al zo lang mag samenwerken met veel uitzendondernemers.”

Het wordt de uitzendondernemers bepaald niet gemakkelijk gemaakt door de politiek, stelt Rameau vast. “Ondernemers hebben als geen ander te maken met voortdurend veranderende wetgeving, met vaak een enorme impact op hun bedrijfsvoering. Hierdoor is een aanzienlijk deel van hun geld en tijd nodig om nieuwe wetten te begrijpen en door te voeren.” Zo wil minister Koolmees (Economische Zaken) in de WAB bijvoorbeeld de ketenregeling weer verruimen die zijn voorganger (Asscher) in de WWZ juist had ingekort. Hustinx in zijn blog hierover: “Oeps, sorry, het experiment is niet gelukt. We doen het toch maar weer als vanouds. En, oh ja, we hebben weer wat nieuwe wetswijzigingen. Die doen we er meteen maar even bij. Dat is de realiteit voor uitzenders. We mogen trots zijn op een bedrijfstak die zo flexibel is met zoveel absorptievermogen.”

Payrollen of uitzenden

Dustin Rameau (About) is net als Hustinx ook niet te spreken over de houding van het kabinet omtrent ‘flex’, bijvoorbeeld als het gaat om payrolling: “Wat Den Haag doet is veel te kort door de bocht.” De definitie van ‘payrollen’ in de nieuwe wetgeving creëert allerlei onduidelijkheden. Daardoor vallen diverse vormen van uitzenden opeens onbedoeld onder de veel strengere payroll-wetgeving”. In ieder geval staat al vast dat de uitzendorganisatie een rol moet spelen bij de werving en selectie, anders wordt het al snel payrollen genoemd. Rameau: “Wij vervullen samen met de intermediair een allocatiefunctie en gebruiken de Uitzend-cao waarvoor die bedoeld is, maar het traditionele payrollen zal de komende jaren onder druk komen te staan”.

Collega op afstand

Die vele, steeds veranderende wet- en regelgeving is een van de redenen dat steeds meer (startende en bestaande) uitzendbureaus ervoor kiezen hun backoffice uit te besteden, merkt Rameau. “Teveel capaciteit van uitzendbureaus gaat tegenwoordig zitten in de backoffice, het moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, terwijl het personeel hun tijd en aandacht moeten besteden aan het werven en plaatsen van kandidaten.”
About ziet haar rol als partner van intermediairs dan ook groter worden. Rameau: “Denk alleen al eens aan het correct toepassen van de inlenersbeloning. Dat kan voor een intercedent heel lastig en tijdrovend zijn, met kans op fouten. Dan is het prettig voor zo’n uitzendbureau om een ‘collega op afstand’ te hebben.”

Strategische samenwerking

Dat uitzendbureaus zich zorgen maken over wat er vanuit Den Haag op hen afkomt, begrijpt Rameau. “Wij volgen nauwlettend wat er gebeurt en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten om onze klanten goed te informeren.” Het is voor About een van de redenen geweest om eerder dit jaar een strategische samenwerking aan te gaan met Professionals in Flex, een adviesorganisatie met autoriteit in de flexbranche. “Door onze kennis te bundelen staan we nog sterker en lopen wij voorop in de markt. En die kennis delen wij met de intermediairs waar wij mee samenwerken. Want wij gaan verder dan ‘gewone’ dienstverlening, wij zijn partners voor hen”, vertelt Rameau. “Dus wat er ook gebeurt in Den Haag, wij hebben de expertise in huis om te zorgen dat ‘onze’ intermediairs voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.”