Na aanmelden gaat het vanzelf

De voorbereiding

Nadat u een medewerker heeft aangenomen meldt u deze bij About aan. Zij verzorgt dan de vereiste administratieve handelingen zoals het maken van een arbeidsovereenkomst, het vormen van het personeelsdossier, het afdragen van wettelijke premies, enz. gewerkte uren. About is verantwoordelijk voor doorbetaling en begeleiding in het geval van ziekte.

De baten

Wekelijks geeft uw medewerker zijn daadwerkelijk gewerkte uren door aan About. Op basis daarvan verloont About de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast uurtarief tegen het aantal daadwerkelijk.

Flexibiliteit in contractsvormen

About Payrolling Graphic

U heeft meer flexibiliteit in contractvormen omdat wij de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) toepassen. Hierdoor heeft u geen verplichting tot een vast dienstverband na drie contracten en heeft u de mogelijkheid de proeftijd te verlengen.