Payrollen, interessant voor elke organisatie.

Het is u veel waard dat uw medewerkers met plezier werken.
About laat de personeelsadministratie en verloning vlekkeloos verlopen en draagt daar zo zeker aan bij.

Na aanmelden gaat het vanzelf

De voorbereiding

Nadat u een medewerker heeft aangenomen meldt u deze bij About aan. Zij verzorgt dan de vereiste administratieve handelingen zoals het maken van een arbeidsovereenkomst, het vormen van het personeelsdossier, het afdragen van wettelijke premies, enz. gewerkte uren. About is verantwoordelijk voor doorbetaling en begeleiding in het geval van ziekte.

De baten

Wekelijks geeft uw medewerker zijn daadwerkelijk gewerkte uren door aan About. Op basis daarvan verloont About de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast uurtarief tegen het aantal daadwerkelijk.

Wat betekent dit voor de werknemer

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt dat de medewerker ook profiteert van het werken via een payrollovereenkomst. Een payrollmedewerker heeft namelijk exact dezelfde rechtspositie als de medewerkers die jij zelf in dienst hebt. Hij heeft onder meer recht op dezelfde contractvormen en arbeidsvoorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een payrollkracht maximaal 3 jaar mag inzetten zonder hem een vast dienstverband te geven; net als bij je eigen medewerkers. Krijgen medewerkers die bij jou op de loonlijst staan bonussen of extra vakantiedagen? Dan moet de payrollkracht dat ook krijgen.