Ja, dat kan. Als het vooraf onduidelijk is hoeveel een medewerker gaat werken dan kunnen wij een medewerker een arbeidsovereenkomst aanbieden waarin een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (ULV) is opgenomen. Deze overeenkomst wordt daarmee gekwalificeerd als oproep overeenkomst, dit houdt in dat er geen urenverplichting is opgenomen in het contract. Wettelijk mag een oproepovereenkomst maximaal 6 maanden duren.

Een oproepovereenkomst wordt na beëindiging opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarbij geldt dat een medewerker recht heeft op een vaste urenomvang. Hiervoor wordt gekeken naar wat een medewerker in het eerste half jaar heeft gewerkt. Op basis daarvan wordt samen met jou de urenomvang bepaald die in de nieuwe arbeidsovereenkomst met de medewerker wordt opgenomen.