FAQ Payrolling2022-01-11T09:01:56+00:00
All About Payrolling grid

FAQ PAYROLLING

faq-payrolling

Om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen, vind je hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen (Frequently Asked Questions). Staat jouw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan contact met ons op.

FAQ VOOR WERKNEMERS

Wat is Re-fit?2022-02-17T08:24:19+00:00

Re-fit is een organisatie die jou in opdracht van All About Payrolling begeleidt op het moment dat je ziek bent. Je kan hen telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 88 3365555. Op werkdagen zijn zij te bereiken van 08.30 tot 17.30 uur.

Wat moet ik doen als ik ziek of beter ben?2022-02-17T08:27:21+00:00

Je meldt je altijd vóór 09.00 uur ziek bij jouw opdrachtgever ziek. Ook moet jij je ziek melden bij All About Payrolling door te bellen naar 088 020 4400. Ook wanneer je tijdens jouw werk ziek wordt en je daarom niet meer kan werken, geef je dit direct door aan je leidinggevende binnen de organisatie waar je werkt en breng je All About Payrolling ook telefonisch op de hoogte. Je moet je persoonlijk ziek melden, een ziekmelding door een ander persoon wordt niet geaccepteerd. Wanneer je beter bent, meldt je dit bij jouw opdrachtgever en bij All About Payrolling.

Hoe moet ik mijn inkomstenopgave van het UWV invullen?2021-04-02T14:56:55+00:00

Je geeft iedere maand uw inkomsten door aan het UWV wanneer je bijvoorbeeld een WW-uitkering ontvangt. Via de site van het UWV lees je hoe je dit moet doen en waar je op moet letten. Je geeft jouw inkomsten steeds binnen een maand na afloop van een kalendermaand door. UWV betaalt jouw uitkering, nadat jij jouw inkomsten (inclusief vakantiegeld) hebt doorgegeven. Houdt er rekening mee dat het UWV de inkomsten per maand wil ontvangen en dat All About Payrolling het per 4-weken hanteert.

Hoe wijzig ik mijn loonheffingskorting?2021-04-02T14:56:27+00:00

Stuur een mail naar support@allaboutflex.nl en vermeld daarbij dat je jouw loonheffingskorting wilt wijzigen. Wij sturen jou een nieuwe loonbelastingverklaring toe, welke je digitaal kan ondertekenen.

Wat is loonheffingskorting?2021-04-02T14:56:01+00:00

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door het toepassen van de heffingskortingen hoef je minder belasting en premies te betalen. De loonheffingskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Je moet aangeven of bij de berekening van de loonheffing All About Payrolling wel of niet rekening met deze korting moet houden. Je mag maar bij één werkgever de korting toe laten passen. Werk je bij meer dan één werkgever, pas dan daar waar je het meeste verdient de loonheffingskorting toe! Anders krijg je mogelijk te veel loonheffingskorting die je later aan de Belastingdienst moet terugbetalen.

Ik heb mijn salaris niet ontvangen, wat kan ik doen?2021-04-02T14:55:38+00:00

Je kan de status van jouw gedeclareerde uren terugzien in jouw portaal. Zijn de uren goedgekeurd door jou en jouw opdrachtgever? Als je een loonstrook hebt ontvangen is jouw salaris uitbetaald. Houdt er rekening mee dat de bank er 4 – 8 uur over kan doen om jouw salaris te storten.

Wanneer ontvang ik salaris?2021-04-02T14:54:51+00:00

Elke werkdag verwerken en verlonen wij de uren van de vorige week/weken. Wanneer het urenbriefje vóór 12.00 uur jouw opdrachtgever is goedgekeurd, wordt het werkbriefje dezelfde dag nog verwerkt. Dit geldt niet als je voor een vier-wekelijkse betaling hebt gekozen.

Je ontvangt jouw salaris in de week die volgt op de gewerkte week. Op het salaris zijn de loonbelasting en sociale verzekeringspremies dan al ingehouden. Bij de salarisbetaling staat als omschrijving ‘Salaris week jaartal-weeknummer’.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald en waar zie ik hoeveel vakantiegeld ik heb opgebouwd.2021-04-02T14:54:26+00:00

Het vakantiegeld wordt uiterlijk eind mei van enig jaar aan jou uitbetaald. De reservering van jouw vakantiegeld staat vermeldt onderaan de eerste pagina van jouw loonstrook. Dit is het brutobedrag wat jij aan vakantiegeld hebt opgebouwd.

Hoe dien ik verlof in?2021-04-02T14:54:06+00:00

Verlofaanvragen kan je op je online werkbrief invullen. Belangrijk is dat je je verlof eerst bespreekt met je leidinggevende, aangezien deze een akkoord moet geven. Vul je niet zelf je uren in? Verzoek dan je opdrachtgever een verlofaanvraag bij ons in te dienen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?2021-04-02T14:52:55+00:00

Je hebt minimaal recht op 20 wettelijke vakantiedagen bij een voltijd dienstverband. Het kan zo zijn dat jouw opdrachtgever onder een cao valt, dan wel een eigen bedrijfsreglement heeft en je recht hebt op meer verlofdagen. Het aantal vakantiedagen is altijd opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst.

Op de laatste pagina van de loonstrook staat een rubriek ‘reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?2021-04-02T14:52:30+00:00

Deze reserveringen zijn jouw opgebouwde tegoeden zoals verlofuren, ADV of ATV.

Waar kan ik mijn loonstrook vinden?2021-04-02T14:51:55+00:00

Je vindt je loonstrook in onze About Online portaal. Omwille van de bescherming van jouw gegevens versturen wij loonstroken niet per e-mail of per post. Elke vrijdag publiceren wij de loonstrook als wij salaris aan jou uitbetaald hebben over de gewerkte periode. Krijg je per maand betaald? Dan is je loonstrook binnen 1 week na de dag waarop jij je salaris hebt ontvangen beschikbaar.

Heb ik ook recht op pensioen?2021-04-02T14:51:15+00:00

Dat is mogelijk, dit is afhankelijk van wat er geregeld is bij jouw opdrachtgever voor het eigen personeel.

Het is verplicht dat payrollmedewerkers een vergelijkbare of gelijkwaardige pensioenregeling hebben, de zogenoemde ‘adequate pensioenregeling’. Dit is van toepassing als voor werknemers in eigen loondienst bij jouw opdrachtgever een pensioenvoorziening is geregeld, evenals dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Hoe kom ik aan een exemplaar van een cao of bedrijfsreglement?2021-04-02T14:50:46+00:00

In jouw arbeidsovereenkomst staat vermeld welke cao of bedrijfsreglement voor jou van toepassing is. Op de website van de FNV zijn de meeste cao’s te vinden. Het bedrijfsreglement krijg je van jouw opdrachtgever of kan je bij hen opvragen.

Welke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is voor mij van toepassing?2021-04-02T14:49:30+00:00

Voor Payrolling geldt dat de (payroll)medewerker recht heeft op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Alle arbeidsvoorwaarden van jouw opdrachtgever moeten bij payroll dus worden toegepast. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de cao of in het bedrijfsregelement van jouw opdrachtgever.

FAQ VOOR WERKGEVERS

Hoe bepaal ik de hoogte het loon van mijn payrollmedewerker?2021-04-02T14:49:01+00:00

Een payrollmedewerker heeft minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als een medewerkers die jij zelf in dienst hebt, dit noemen wij de inlenersbeloning. Als wij de medewerker niet kunnen inschalen in een loontabel omdat er geen cao van toepassing is of omdat de functie binnen jullie organisatie niet bestaat dan kijken brengen wij een advies uit op basis van wat een marktconform loon is bij de ingedeelde functie.

Hoeveel arbeidsovereenkomsten mag ik een payrollmedewerker bieden?2021-04-02T14:48:13+00:00

De arbeidsovereenkomst die wij de payrollmedewerker aanbieden heeft dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als die van werknemers die bij jou als inlener in dienst zijn. De wettelijke ketenregeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal gegeven mogen worden voordat het recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat is van toepassing. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 is er bepaald dat er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar geboden mogen worden. Na een onderbreking van meer dan 6 maanden start de keten opnieuw.

Heeft een payrollmedewerker recht op pensioen?2021-04-02T14:47:43+00:00

Alleen als jouw eigen personeel ook deel neemt aan een pensioenregeling geldt dit ook voor de payrollmedewerker.

Het is verplicht dat payrollmedewerkers een vergelijkbare of gelijkwaardige pensioenregeling hebben als de eigen medewerkers van de inlener, dit noemt men een ‘adequate pensioenregeling’. Dit is van toepassing als er voor jouw eigen werknemers in loondienst ook een pensioenvoorziening is geregeld, evenals dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Met een vergelijkbare of gelijkwaardige regeling bedoelt men dat het pensioen minimaal gelijk moet zijn aan de zogeheten ‘normpremie’. Die bedraagt voor 2021 14,5% van de pensioengrondslag (dat deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd). Deze premie kan niet worden doorberekend naar de payrollmedewerker.

Heeft een payrollmedewerker recht op transitievergoeding?2021-04-02T14:47:04+00:00

Per 1 januari 2020 hebben alle werknemers in Nederland vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt aan de medewerker uitgekeerd als het initiatief voor de beëindiging van het dienstverband bij de werkgever/inlener ligt. Dit is dus van toepassing bij het einde van een opdracht of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst.

De werknemer kan de transitievergoeding naar eigen inzicht gebruiken voor bijvoorbeeld (bij)scholing of de overstap naar een andere baan.

Wat is het verschil tussen overuren en toeslaguren?2021-04-02T14:46:07+00:00

Soms krijgen medewerkers extra betaald als zij op zon- en feestdagen werken of buiten de kantoortijden. Deze uren worden toeslaguren genoemd. Overuren zijn uren die medewerkers buiten de normale werktijden werken. Stel je medewerker werkt normaal 8 uren op een dag, maar door drukte 9 uren, dan is er 1 overuur gemaakt.

Kan ik onkosten netto aan mijn payrollmedewerker vergoeden?2022-02-17T08:33:08+00:00

Ja, je kan ook onkosten vergoeden aan jouw medewerker. Het (onbelast) uitkeren van onkosten is onderhevig aan de regels van de Belastingdienst. Meer advies hierover? Neem dan contact op met onze afdeling Support per email naar support@allaboutflex.nl of door te bellen naar 088-0204400.

Wanneer betalen jullie het salaris uit aan mijn payrollmedewerkers?2021-04-02T14:43:11+00:00

All About Payrolling draait elke werkdag een salarisrun o.b.v. wekelijkse of 4 wekelijkse periodes. Jouw medewerker is verzekerd van een tijdige betaling van het salaris als jij als opdrachtgever vóór 12.00 uur de werkbrieven hebt goedgekeurd. Direct na de verloning ontvangt jouw medewerker een digitale loonstrook. De loonstroken worden ook toegevoegd aan het digitale dossier van de medewerker in About Online portaal.

Heeft een payrollmedewerker recht op loondoorbetaling bij het wegvallen van werk of bij ziekte?2022-02-17T08:36:21+00:00

Of een medewerker recht heeft op doorbetaling van het loon hangt af van de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Wil je hier advies over? Neem dan contact op met onze afdeling Support per email naar support@allaboutflex.nl of door te bellen naar 088-0204400.

Kan een payrollmedewerker werken op basis van een nul-uren contract?2021-04-02T14:44:00+00:00

Ja, dat kan. Als het vooraf onduidelijk is hoeveel een medewerker gaat werken dan kunnen wij een medewerker een arbeidsovereenkomst aanbieden waarin een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (ULV) is opgenomen. Deze overeenkomst wordt daarmee gekwalificeerd als oproep overeenkomst, dit houdt in dat er geen urenverplichting is opgenomen in het contract. Wettelijk mag een oproepovereenkomst maximaal 6 maanden duren.

Een oproepovereenkomst wordt na beëindiging opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarbij geldt dat een medewerker recht heeft op een vaste urenomvang. Hiervoor wordt gekeken naar wat een medewerker in het eerste half jaar heeft gewerkt. Op basis daarvan wordt samen met jou de urenomvang bepaald die in de nieuwe arbeidsovereenkomst met de medewerker wordt opgenomen.

All About Payrolling grid

STAAT JE VRAAG ER NIET TUSSEN?

BEL ONS OP 088 020 4490

contact

MEER OVER PAYROLLING

beginnen met payrolling

Aan de slag met payrolling

Flowchart over hoe je aan de slag kunt gaan met All About Payrolling.

Aan de slag met payrolling
payroll oplossingen werkgevers

Payrolling voor werkgevers

All About Payrolling helpt werkgevers met payroll oplossingen

payrolling Voor werkgevers
payrolling voor werknemers

Payrolling voor werknemers

Wat betekent payrolling voor jou en welke voordelen heeft het.

payrolling voor werknemers
Ga naar de bovenkant