Onze werkwijze

Maatwerk

Bij About Payrolling werken energieke en dynamische mensen die u met enthousiasme en hartelijk te woord staan en helpen. Medewerkers van About kijken eerst naar wat wel mogelijk is en zitten niet vast aan beperkende en verstikkende procedures. Ze denken stap voor stap met u mee. Een dynamisch proces waardoor maatwerk kan worden geboden. Met oog voor klantorganisatie én payrollmedewerker.

Direct

Niet om de hete brij heen draaien, er geen doekjes om winden; het zijn gezegdes die kenmerkend zijn voor de werkwijze van About Payrolling kenmerken. Medewerkers zijn direct, maar altijd respectvol. ‘What you see is what you get.’ Heel transparant. Het draagt allemaal bij aan optimale dienstverlening aan payrollmedewerkers en klantorganisaties.

Daadkrachtig

‘A little less conversation, a little more action.’ De mensen van About Payrolling zijn stuk voor stuk aanpakkers. Geen woorden maar daden. Denken wordt het liefst zo snel mogelijk omgezet in doen. No-nonsense. Vragen worden snel beantwoord, vraagstukken worden snel opgelost. Kan men vandaag iets regelen en afhandelen, dan doet men dat niet morgen, maar gewoon vandaag. Lekker hard werken.

Menselijk

Relaties staan centraal bij About Payrolling. Met payrollmedewerkers, maar uiteraard vooral ook met haar klanten. Alleen als About Payrolling een goede relatie heeft met klanten en/of payrollmedewerker kan zij naar volle tevredenheid haar dienst verlenen. Immers alleen in een goede in relatie kan wederzijds vertrouwen groeien, kennis van elkaar toenemen en kunnen maatwerk diensten worden geleverd.

Onze visie

1. Transparantie

Als je eerlijk en duidelijk bent, heb je ook geen geheimen. Niet voor payrollkrachten, klanten of andere stakeholders. Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. About Payrolling geeft dan ook graag inzage in haar bedrijfsvoering, werkwijzen, processen en tariefsopbouw.

2. Eerlijkheid

Eerlijkheid is het uitgangspunt van ons handelen en onze dienstverlening. Een eerlijke prijsstelling, eerlijke verwachtingen richting de klant en een eerlijke behandeling van de payrollkrachten voor wie wij werken.

3. Duidelijkheid

Wij houden van duidelijkheid en zijn wars van rookgordijnen en lege hulzen. Je kunt nog zulke mooie verhalen verkopen, maar wanneer je het vervolgens niet kunt waarmaken heb je uiteindelijk niets aan de luchtspiegeling die je beloofde. Daarom zegt About Payrolling waar het op staat en windt ze er geen doekjes om. Ze ziet het geven van duidelijkheid immers als één van haar kerntaken.

4. Menselijkheid

Een klant is geen omzetregel en een payrollkracht geen burgerservicenummer. Het zijn mensen met een naam, met persoonlijke doelen, ambities en verwachtingen. Payrolling is een dienst, een dienst die alleen tot stand komt door het samenwerken van alle betrokkenen. De relatie tussen About Payrolling en haar payrollmedewerkers en opdrachtgevers is dus van wezenlijk belang en daarom is die relatie verweven in de dienstverlening.