Deze reserveringen zijn jouw opgebouwde tegoeden zoals verlofuren, ADV of ATV.