Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door het toepassen van de heffingskortingen hoef je minder belasting en premies te betalen. De loonheffingskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Je moet aangeven of bij de berekening van de loonheffing All About Payrolling wel of niet rekening met deze korting moet houden. Je mag maar bij één werkgever de korting toe laten passen. Werk je bij meer dan één werkgever, pas dan daar waar je het meeste verdient de loonheffingskorting toe! Anders krijg je mogelijk te veel loonheffingskorting die je later aan de Belastingdienst moet terugbetalen.