Backoffice voor intermediairs

Backoffice dienstverlening

Facturering door ons rechtstreeks aan uw klant

About Payrolling verloont de gewerkte uren van de door u geworven kandidaten en belast / factureert uw opdrachtgever rechtstreeks. Dit doet About tegen het door u met opdrachtgever afgesproken uurtarief (inclusief uw marge). About stuurt u wekelijks een credit marge overzicht. Wanneer uw klant de factuur heeft betaald, wordt uw marge aan u betaald d.m.v. een credit marge factuur. U hoeft dus zelf niet te factureren. Uw debiteurenrisico ligt volledig bij About Payrolling. Ook bij eventuele incassoprocedures en / of faillissementen. Daarnaast financiert About de betaaltermijn van de debiteuren en salarissen voor.

Bij backoffice dienstverlening exclusief debiteurenbeheer factureert About Payrolling aan u als intermediair. About Payrolling verloont de gewerkte uren van de door u geworven kandidaten en belast/factureert deze aan u door tegen het afgesproken payrolltarief. U leent zelf de kandidaten door aan opdrachtgevers.

Backoffice_IDB

Backoffice voor intermediairs op maat

Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About Payrolling kan worden verzorgd. Onder bepaalde voorwaarden biedt About Payrolling een private label. Op de correspondentie / uitingen van About staat uw eigen logo. U blijft hierdoor herkenbaar voor uw klanten en medewerkers. About biedt u een dedicated portal voor urenregistratie en steeds meer functionaliteiten. In overleg is veel mogelijk.

About Payrolling biedt backoffice dienstverlening voor intermediairs op maat