Overweegt u een kennismigrant (expat) aan te nemen? Het aannemen van een kennismigrant kent een andere procedure in vergelijking met het aannemen van een werknemer die woont in Nederland.

All About Expats

U overweeg een kennismigrant / expat aan te nemen? About Payrolling vergemakkelijkt het gehele proces van het aannemen van een kennismigrant. Ze heeft er zelfs een apart label voor: All About Expats!

Erkend referent

Voor het aannemen van een kennismigrant zijn een aantal voorwaarden gesteld. Zo is het noodzakelijk om als werkgever door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) benoemd te worden als erkend referent. Een erkend referent is bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen.

About Payrolling is door de IND erkend als referent. Dit maakt dat About Payrolling naast de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant ook alle andere zaken die met werken te maken hebben voor u kan verzorgen.

Voordelen payrolling expats

Het onderbrengen van uw kennismigrant bij About Payrolling levert u verschillende voordelen op:

  • de procedure om erkend referent te worden is erg complex. U hoeft deze procedure zelf niet meer te doorlopen;
  • als erkend referent kan About Payrolling gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure en verblijfsvergunning;
  • de IND heeft minder bewijsstukken nodig van een erkend referent zoals About Payrolling;
  • een aanvraag om erkend referent te worden kost veel geld. U hoeft deze kosten niet te maken, dat heeft About Payrolling al voor u gedaan;
  • onderwerpen rondom loon en werk zijn complex. En voor een medewerker uit een ander land nog meer. About Payrolling maakt het eenvoudig en transparant.

Belastingvoordeel expats

De Nederlandse wetgeving heeft verschillende nadelen, maar biedt in bepaalde situaties ook interessante voordelen voor opdrachtgevers en kennismigranten. Het belangrijkste voordeel is de 30%-regeling. Als uw medewerkers in aanmerking komen voor deze belastingregeling, kan dit leiden tot een aanzienlijke vermindering van het belastbaar inkomen voor de werknemer. De 30%-regeling staat voor het terugbetalen van eventuele extraterritoriale kosten die de werknemer maakt doordat hij/zij in Nederland werkt. Dit zijn kosten die bijvoorbeeld zijn gemaakt voor de verhuizing, taalcursus of dubbele woonlasten. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet een werknemer aan bepaalde criteria voldoen. Wilt u meer weten over de 30%-regeling, dan vernemen wij dat graag.

Expat aannemen?

Staat u op het punt om een nieuwe kennismigrant wonend binnen of buiten de EU/EER-lidstaat en/of wonend in Zwitserland aan te nemen? Neem dan contact op met All About Expats voor meer informatie over het payrollen van kennismigranten.