Per 1 januari 2020 hebben alle werknemers in Nederland vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt aan de medewerker uitgekeerd als het initiatief voor de beëindiging van het dienstverband bij de werkgever/inlener ligt. Dit is dus van toepassing bij het einde van een opdracht of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst.

De werknemer kan de transitievergoeding naar eigen inzicht gebruiken voor bijvoorbeeld (bij)scholing of de overstap naar een andere baan.