Alleen als jouw eigen personeel ook deel neemt aan een pensioenregeling geldt dit ook voor de payrollmedewerker.

Het is verplicht dat payrollmedewerkers een vergelijkbare of gelijkwaardige pensioenregeling hebben als de eigen medewerkers van de inlener, dit noemt men een ‘adequate pensioenregeling’. Dit is van toepassing als er voor jouw eigen werknemers in loondienst ook een pensioenvoorziening is geregeld, evenals dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Met een vergelijkbare of gelijkwaardige regeling bedoelt men dat het pensioen minimaal gelijk moet zijn aan de zogeheten ‘normpremie’. Die bedraagt voor 2021 14,5% van de pensioengrondslag (dat deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd). Deze premie kan niet worden doorberekend naar de payrollmedewerker.