De arbeidsovereenkomst die wij de payrollmedewerker aanbieden heeft dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als die van werknemers die bij jou als inlener in dienst zijn. De wettelijke ketenregeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal gegeven mogen worden voordat het recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat is van toepassing. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 is er bepaald dat er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar geboden mogen worden. Na een onderbreking van meer dan 6 maanden start de keten opnieuw.