Een oproep-overeenkomst kan op elk moment beëindigt worden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd met een vaste urenomvang kan echter niet tussentijds worden opgezegd.