In jouw arbeidsovereenkomst staat vermeld welke cao of bedrijfsreglement voor jou van toepassing is. Op de website van de FNV zijn de meeste cao’s te vinden. Het bedrijfsreglement krijg je van jouw opdrachtgever of kan je bij hen opvragen.