Het vakantiegeld wordt uiterlijk eind mei van enig jaar aan jou uitbetaald. De reservering van jouw vakantiegeld staat vermeldt onderaan de eerste pagina van jouw loonstrook. Dit is het brutobedrag wat jij aan vakantiegeld hebt opgebouwd.